Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett skogsstyrelsen

Paneldebatt visade på politisk samsyn

När Norra Skog 2023-05-29 bjöd in skogsägare, myndigheter och politiker till en skogskväll i Östersund för att diskutera hur rimliga förutsättningar för skogsägare kan åstadkommas, så visades på en stor politisk enighet i många viktiga frågor. Är det möjligen så… Fortsätt läsa →

Seger för skogsägare med bitter eftersmak

Beskedet från mark- och miljööverdomstolen var tydligt, väntat och glädjande. Skogsägare som nekas tillstånd att avverka fjällnära skog har rätt till intrångsersättning. Domstolen anger att det är skogsbruk som är den pågående markanvändningen och att denna markanvändning påtagligt har försvårats… Fortsätt läsa →

Hög tid att reformera Skogsstyrelsen

Som väntat kunde inte Skogsstyrelsens styrelse komma överens om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar som ledningen för Skogsstyrelsen föreslagit. Detta trots att frågan föregåtts av en omfattande utredning där myndigheten identifierat en rad problem med registrering av… Fortsätt läsa →

Regelkrångel största hindret för gröna näringar

Nästan hälften av alla företag inom de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Det visar Tillväxtverkets rapport, Växtkraft för de gröna näringarna, som publicerades i december 2018. Andelen är betydligt högre… Fortsätt läsa →

Ökad regelbörda när Skogsstyrelsen stänger dörren till ”En dörr in”

Skogsstyrelsen meddelade i veckan att myndigheten, från och med 1 juni 2019, upphör med att skicka avverkningsärenden och anmälningar om samråd om olika skogsbruksåtgärder till andra myndigheter. Istället ska skogsägare och skogsföretagen själva ansvara för att samrådshandlingar för olika skogsbruksåtgärder… Fortsätt läsa →

Verkligheten har hunnit ifatt Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen meddelar via ett pressmeddelande 6 februari att myndigheten tillsvidare gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog! Anledningen anges vara en kraftigt minskad budget samt osäkerheten kring skydd och ersättning i fjällnära skog. Beslutet vittnar om ett… Fortsätt läsa →

Norras blåslampa är befogad

Skogsstyrelsen skriver att Norra Skogsägarna riktar blåslampan fel i en slutreplik på den debattartikel om nyckelbiotoper som jag och Torgny Hardselius publicerat i Norran och i Västerbottens-Kuriren. Skogsstyrelsens svar belyser tydligt hur problematiskt Skogsstyrelsens regeringsuppdrag om att registrera nyckelbiotoper är…. Fortsätt läsa →

Var det så här skogspolitiken var tänkt att utvecklas?

För några år sedan ändrade Skogsstyrelsen sin kommunikation till skogsägare i rådgivningsärenden. Råd eller rådgivningskvitton om lagens krav bytte namn till Vägledning. Vägledning är ett dokument som myndigheten skickar ut till skogsägare med förslag om hur lagens krav ska uppnås,… Fortsätt läsa →

Upprepa inte misstaget med polytax

Ingen har väl glömt det kritiserade uppföljningssystemet ”polytax”. Skogsstyrelsen basunerade ut att 37 procent av avverkningarna inte klarar lagens krav och uppföljningen gjordes till offentlig statistik. Det räckte med en minimal avvikelse på en enstaka variabel för att hela avverkningsarealen… Fortsätt läsa →

Skogsstyrelsen vilse i fjällnära skog

I veckan fattade Skogsstyrelsen beslut i den segdragna frågan om hur ersättning ska hanteras när myndigheterna nekar skogsägare att avverka i sin fjällnära skog med stöd av 18 § skogsvårdslagen. Efter drygt 1,5 års utredning stoppar Skogsstyrelsen huvudet i sanden… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑