Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad februari 2015

Markägare måste involveras bättre i reservatsprocesser

Den 17-februari skickade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ut ett gemensamt pressmeddelande om att markägarna blir allt mer nöjda i samband med formellt skydd av skog. Det är en positiv och mycket angelägen utveckling. Rapporten kan läsas här. Undersökningen har gjorts av… Fortsätt läsa →

Låt skogsprogrammet verka för ett ansvarsfullt skogsbruk

Idag träffas programrådet för ett nationellt skogsprogram. De har en mycket viktig och angelägen uppgift att hitta former och organisation för ett så brett deltagande som möjligt och en effektiv förvaltning. Jag hoppas regeringen skjuter till de resurser som behövs… Fortsätt läsa →

Investeringar ger framtidshopp

Det är stora förändringar på gång i pappers- och massafabriken i Husum. I samband med att marknaden för papper minskar, har finska Metsä Board beslutat att ställa om produktionen och investerar nu 1,6 miljarder kronor i en kartongmaskin. Den nya kartongmaskinen… Fortsätt läsa →

Miljörörelsen ljuger på DN-debatt

Svartmålningen av svenskt skogsbruk fortsätter i oförminskad takt. På DN debatt framför idag företrädare från fem miljöorganisationer återigen krav på en ny skogspolitik. Bland annat skriver man så här. ”För att miljömålen ska kunna uppnås krävs dessutom att skogsbruket tar… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑