Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad mars 2015

Ersättningsmark – en bra affär

Naturvårdsverket presenterar i broschyren ”Ersättningsmark för skydd av natur – en bra affär” resultaten av de markbyten som skett med hjälp av ersättningsmark från Sveaskog under 2013-2015. Jag erkänner att min uppfattning inte alltid är överensstämmande med Naturvårdsverket i olika… Fortsätt läsa →

Det uppfinns ingen ny mark

Världsnaturfonden har kommenterat Norras debattartikel; ”Ett ansvarsfullt skogsbruk leder bort från fossil energi”. Vi tycker att WWF ser frågan allt för enkelsidig när man vill ta bort de jämställda miljö- och produktionsmålen i skogsvårdslagen och istället föra in skogen under… Fortsätt läsa →

“Ibland är det bäst att bara gasa”

Ett nytt fullmatat nummer av Skogsmagasinet är nu på väg ut i brevlådorna. Här kan du läsa om att den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt, menar… Fortsätt läsa →

Statistik att glädjas över

Skogsstyrelsen och SLU presenterar att miljöhänsynen som skogsbruket lämnar vid avverkning är dubbelt så mycket som myndigheterna tidigare har redovisat. Detta måste vara en nyhet som alla kan glädja sig åt. Uppskattningsvis lämnas ca 8 procent av avverkningsobjektens areal som… Fortsätt läsa →

“Jag törs inte spara skogen längre”

De senaste veckorna har jag haft förmånen att prata skogspolitik med ett stort antal förtroendevalda skogsägare. Sju kvällar med dialogträffar från Överkalix i norr, till Örnsköldsvik i söder har bjudit på många inspirerande samtal och berättelser från verkligheten. Jag slås… Fortsätt läsa →

Arbetslös straffas hårt för stödplantering i egen skog

”Ärlighet varar längst” är ett känt ordspråk. Men för en arbetslös skogsägare i Norrlands inland innebar ärligheten en dyrbar erfarenhet. Arbetslöshetskassan straffar honom med 38 040 kronor och en avstängning från a-kassan under tre månader efter att ha varit uppriktig… Fortsätt läsa →

Regeringen tillsätter Energikommission

I förra veckan meddelade regeringen att man tillsätter en parlamentarisk Energikommission. Kommissionen kommer att ledas av energiministern Ibrahim Baylan. Målsättningen är att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till 2050. Regeringen påpekar att en viktig… Fortsätt läsa →

Kraftsamling kring kultur- och fornlämningar

En av skogsbrukets viktigaste utmaningar är att komma till rätta med skadenivåerna på kultur- och fornlämningar i samband med skogsbruksåtgärder. Trots att många utbildningsinsatser har genomförts genom åren, så är skadenivån fortfarande på en oacceptabel hög nivå. Utan tvekan har… Fortsätt läsa →

Dialog och samverkan rätt väg för miljömålen

En fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen har precis varit ute på remiss. För miljömålet levande skogar har skogsägarföreningarna och LRF Skogsägarna lämnat ett gemensamt yttrande. Remissyttrandet kan läsas här. Ett av de viktigaste förslagen i remissen levande skogar är att Skogsstyrelsen föreslår… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑