Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad oktober 2014

Plocka ut Samekonventionen ur garderoben

Relationerna och samtalsklimatet mellan skogsbruk och rennäringen beskrivs idag som goda från båda sidor. Dialogprojekt och utbildningsinsatser har ökat förståelsen för varandras näringar. Samrådsrutiner har utvecklats, nya verktyg i form av renbruksplaner har tagits fram och de tidigare frostiga relationerna… Fortsätt läsa →

Statsbudgeten slår fel i skogen

Så har regeringen presenterat sitt budgetförslag. På den positiva sidan finner jag skrivningar som ”Sverige ska vara en aktiv och ledande förebild för att uppnå en bioekonomi med ett konkurrenskraftigt och hållbart jord- och skogsbruk”. ”Skogen och skogsbruket ska bidra… Fortsätt läsa →

Skogsbruk och forskning i samverkan för minskad spårbildning

En av skogsbrukets största utmaningar är att minska spårbildningen vid skogsbruksåtgärder. Att undvika körskador som orsakar slambildning till vattendrag är en extremt viktig och prioriterad åtgärd för att undvika negativ påverkan på vattenkvaliten. Markkompaktering kan även påverka skogsproduktionen negativt. På… Fortsätt läsa →

Bra med extra pengar för skydd av skog

Idag rapporterar TV4 Nyheterna att regeringen skjuter till extra pengar för att skydda skog. Det är ett välkommet besked. Jag har tidigare poängterat vikten av ökade ekonomiska resurser i naturvårdsarbetet. En framgångsfaktor i det fortsatta skyddsarbetet är respekten för det enskilda ägandet…. Fortsätt läsa →

Vad innebär ett variationsrikt skogsbruk?

Igår deltog jag på första referensgruppsmötet om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet levande skogar. Miljömålen följs upp årligen, men vart fjärde år, görs en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Syftet med den fördjupade utvärderingen är att ge underlag för regeringens politik och… Fortsätt läsa →

En regeringsförklaring med dubbla budskap

I samband med regeringsförklaringen deklarerade Stefan Löfven att landsbygdsdepartementet läggs ned. Landsbygdsfrågorna ska istället hanteras under näringsdepartementet, med Sven Erik Bucht från Norrbotten som landsbygdsminister. Beskedet har skapat stora rubriker. Centerpartiet går så långt att de kallar det en krigsförklaring… Fortsätt läsa →

Barnen – vår framtid

För sjunde året i rad har “Jord och skog på schemat” arrangerats för elever på ängarna vid Umeå universitet. Ett arrangemang av LRF med stöd av ett tjugotal andra organisationer. Målet är att öka intresset för de gröna näringarna och… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑