Jonas Eriksson, Norra Skog

Kategori Artiklar

Artskydd eller levande landsbygd?

Den 25 oktober deltog jag på en skogskväll med titeln Artskydd eller levande landsbygd?Kvällen arrangerades av Krokoms skogsbruksområde, som med kort varsel, bjudit in skogsägare till Torsta gymnasium i Ås utanför Östersund. Syftet med kvällen var att ge ökad kunskap… Fortsätt läsa →

Paneldebatt visade på politisk samsyn

När Norra Skog 2023-05-29 bjöd in skogsägare, myndigheter och politiker till en skogskväll i Östersund för att diskutera hur rimliga förutsättningar för skogsägare kan åstadkommas, så visades på en stor politisk enighet i många viktiga frågor. Är det möjligen så… Fortsätt läsa →

SVT har tappat fattningen om skogen

Jag har alltid tyckt om SVT:s vetenskapsprogram. Min uppfattning är att det brukar vara intressanta produktioner som belyser aktuella samhällsfrågor ur olika synvinklar. Mot den bakgrunden väckte förstås SVT:s programserie, ”Slaget om skogen”, mitt stora intresse. Rubrikvalet kändes dock en… Fortsätt läsa →

Beakta fjällkommunernas remissyttranden

På regeringens hemsida finns en sammanställning över yttranden på Skogsutredningen, SOU 2020:73 från de instanser som ombetts svara på miljödepartementets remiss. Läsningen är intressant och visar tydligt på de skiljelinjer som finns i dagens skogsdebatt. Rapport och lokala SVT nyheterna… Fortsätt läsa →

Ideologiska skiljelinjer kan inte tvättas bort

Skogsutredningen han inte presenteras innan delar av innehållet läckte ut i media och exploderade i en kavalkad av utspel och debatter. Mot bakgrund av Skogsutredningens mediala uppmärksamhet, där viktiga skiljelinjer mellan aktörerna tydliggjorts, skulle man kunna tro att arbetet i… Fortsätt läsa →

Stor lättnad för Fjällnära skogsägare

Skogsstyrelsen och kammarkollegiet skriver i ett pressmeddelande att de inte kommer att driva de fjällnära målen om ersättning för nekat avverkningstillstånd vidare till högsta domstolen. Myndigheterna framhåller att domarna från Mark- och miljööverdomstolen ger tillräcklig vägledning för att kunna hantera… Fortsätt läsa →

Seger för skogsägare med bitter eftersmak

Beskedet från mark- och miljööverdomstolen var tydligt, väntat och glädjande. Skogsägare som nekas tillstånd att avverka fjällnära skog har rätt till intrångsersättning. Domstolen anger att det är skogsbruk som är den pågående markanvändningen och att denna markanvändning påtagligt har försvårats… Fortsätt läsa →

Länsstyrelsen måste sluta med granbarkborreodlingar

Oroliga skogsägare har på senare tid kontaktat mig angående länsstyrelsens skötselåtgärder i några naturreservat utanför Umeå. I naturvårdande syfte har länsstyrelsen utfört avverkningar av granar samtidigt som lövträd frihuggits för att gynna bland annat mindre hackspett och vitryggig hackspett. Så… Fortsätt läsa →

Nya möjligheter och utmaningar för skogsägare

Ett nytt skogsår bjuder på både utmaningar och möjligheter för landets 330000 privata skogsägare. I Skogsstyrelsens regleringsbrev för 2020 finns en rad intressanta uppdrag och återrapporteringskrav som ska redovisas. Det är bra att Skogsstyrelsen får ett tydligt uppdrag om förstärkt… Fortsätt läsa →

Osäkert marknadsläge för trävaror

Konjunkturavmattning och rekordaffärer. Hör Norras marknadschef Erik Eliasson, berätta om osäkerheten på trävarumarknaden i EFN.

« Äldre inlägg

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑