Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad november 2015

Flitiga riksdagsledamöter motionerar

Under den allmänna motionstiden 2015 har 3196 motioner lämnats in. Det är en ökning jämfört med föregående år, då drygt 2900 motioner lämnades in av ledamöterna. Motionerna är fördelas på riksdagspartierna enligt nedan. Siffran inom parantes anger antal motioner/mandat i riksdagen. Moderaterna, 1246 motioner (14,8)… Fortsätt läsa →

Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

En särskild utredare ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen. Regeringen har därför… Fortsätt läsa →

”Mums, de stackars träden är ingen match för skogsmonstret”

Det är inte varje dag man hittar inslag om skog i kvällstidningarna. Jo, det är klart Tommy Hammarström, ledarskribent på Expressen brukar med jämna mellanrum rikta några ordentliga salvor till svenskt skogsbruk. Kanske är det inte en tillfällighet att jag… Fortsätt läsa →

Skogsägare kan få ersättning med ny KOMET

Nu finns möjlighet för enskilda skogsägare att få ersättning genom ”nya kometprogrammet”. Om du har höga naturvärden på din fastighet kan du enkelt lämna in en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Att försöksverksamheten med markägarinitiativ, som pågått i fem år… Fortsätt läsa →

Skogsstyrelsen vill byta fot i tillsynen

Skogsstyrelsen vill ändra sitt sätt att arbeta med tillsyn. Myndigheten har därför skickat en skrivelse till regeringen med önskemål om att få arbeta med systemtillsyn med stöd av skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen har en viktig uppgift att tillsammans med skogssektorn arbeta för att… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑