Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad maj 2015

Skogsbruket ska fortsätta att utvecklas

I sommarnumret av Skogsmagasinet reflekterar jag över utvecklingen i skogen och alla beaktansvärda insatser som utförts i skogsbruket under de senaste tjugo åren. Det är en fantastisk resa. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att slutmålet på resan inte har nåtts. Vi kommer aldrig att… Fortsätt läsa →

Sopa rent för biobränslet

Svensk import av avfall från andra länder ökar dramatiskt. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att avfallsimporten mer än fördubblats sedan 2009. I relation till befolkningsmängden importerar Sverige mest avfall av alla länder i Europa. Den ökade importen av sopor innebär att… Fortsätt läsa →

Viktigt besked om 74-tons lastbilar

Regeringen gav idag Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Beskedet är välkommet, även om jag såklart helst hade sett ett beslut redan nu om att tillåta tyngre lastbilar. Som väntat blir… Fortsätt läsa →

Strategierna för formellt skydd av skog behöver uppdateras

Med anledning av Kammarrättens dom i Änok-fallet i december 2014 kommer Skogsstyrelsen att ändra sin hantering av tillståndsansökningar. I ett pressmeddelande säger Skogsstyrelsen att myndigheten kommer att neka avverkningstillstånd i värdefulla naturområden ovanför fjällnära gränsen. Effekten blir att Skogsstyrelsen, tvärt… Fortsätt läsa →

Skogsstyrelsen kan visa vägen i miljömålsarbetet

Skogsstyrelsen är klar med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet levande skogar. Citatet nedan är inledningen i det pressmeddelande som Skogsstyrelsen publicerat med anledning av utvärderingen. ”Större delaktighet och engagemang hos dem som förväntas bidra till resultat är en nyckelfaktor om… Fortsätt läsa →

Det våras för skogsprogrammet

Det börjar röra på sig när det gäller utformningen av det nationella skogsprogrammet. I senaste numret av Norra Skogsmagasinet redogjorde jag kort för tankarna som presenterades i samband med att KSLA tog pulsen på det nationella skogsprogrammet. En viktig framgångsfaktor… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑