Skogsstyrelsen meddelade i veckan att myndigheten, från och med 1 juni 2019, upphör med att skicka avverkningsärenden och anmälningar om samråd om olika skogsbruksåtgärder till andra myndigheter. Istället ska skogsägare och skogsföretagen själva ansvara för att samrådshandlingar för olika skogsbruksåtgärder hamnar hos ”rätt” myndighet.

Att Skogsstyrelsen, utan någon som helst förvarning och med så kort framförhållning, meddelar om så påtagliga förändringar i myndighetens arbetssätt är verkligen olyckligt. Risken för felaktigheter blir uppenbar och mot bakgrund av hur lättvindigt myndigheten polisanmäler enskilda skogsägare för minsta lilla avvikelse, oavsett om det är myndighetens egen server som ligger nere, riskerar åtalsanmälningarna nu att bli ännu flera.

Hur hänger denna förändring ihop med den gemensamma inlämningsfunktionen ”En dörr in” och avsikten om regelförenklingar för företagen?

Skogsstyrelsen bör omgående ompröva sitt beslut eller åtminstone skjuta fram förändringen till dess att företagen hinner se över sina rutiner för it system.