Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad september 2014

Vad ska vi svara barnbarnen?

Förra veckan presenterade Riksskogstaxeringen årets officiella statistik, Skogsdata 2014. Riksskogstaxeringen är en källa till kunskap och information som jag anser att samhället borde utnyttja i ännu större utsträckning, inte minst i utredningar och vid beslutsfattande. I över 90 år har… Fortsätt läsa →

Hänsynsarealen större än man trott

Igår deltog jag på möte med Skogsstyrelsens nationella sektorsråd. Som vanligt var det ett bra möte med många intressanta diskussioner. Men det var en redovisning som satte ett extra stort avtryck hos mig. Analyser visar nämligen att hänsynsarealerna i de… Fortsätt läsa →

Utveckla naturvårdsavtalen

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utföra en fördjupad analys av slopat avdrag för miljöhänsyn vid naturvårdsavtal. Bakgrunden är att motsvarande avdrag inte längre görs vid områdesskydd enligt miljöbalken, exempelvis vid bildande av naturreservat. Så sent som i april redovisade… Fortsätt läsa →

Välkommen ut i skogen naturskyddsföreningen

Vad är det som skapar drivkrafter i ett förändringsarbete? Och vad karakteriserar egentligen en lyckad dialogprocess? Under de senaste två åren har ett stort antal aktörer från myndigheter, intresseorganisationer, skogsbolag och skogsägarföreningar vikt en stor del av sin arbetstid till… Fortsätt läsa →

Vägen mot ett nationellt skogsprogram

Den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs inom forskningsprogrammet Future Forest är imponerande. Under förra veckan hade jag förmånen att få ta del av den forskning som nu pågår inom Future forest, när programledning, referensgrupper och styrelsen för forskningsprogrammet träffades i Vindeln… Fortsätt läsa →

Uppdrag avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten. Myndigheterna… Fortsätt läsa →

Välkommet besked för skogsägare!

Regeringen har idag beslutat om att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen årligen ska rapportera hur arbetet går med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur i hela landet i enlighet med det så kallade KOMET-programmet. Metoden innebär att ta… Fortsätt läsa →

Var finns respekten för drabbade skogsägare i brandområdet?

Idag publicerar 21 professorer debattartikeln ”Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat naturreservat” på DN debatt. Jag har nyligen bloggat om att vi behöver ett mänskligare synsätt när det gäller skydd av natur. Ett tydligare bevis på detta kan man knappast… Fortsätt läsa →

Gränslöst samarbete för Skogens vatten

Landets fyra skogsägarföreningar driver tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan studiekampanjen Skogens Vatten. Syftet är att roa, lära och stimulera privata skogsägare till bättre hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Initiativet och finansieringen av kampanjen har gjorts av föreningarna tillsammans. För egen del… Fortsätt läsa →

“Jag vill inte bli våldtagen mot ersättning”

En av de trevligaste sakerna med att jobba med skog är att man jobbar med människor, i synnerhet om man jobbar i en skogsägarförening. Kontakter med skogsägare bjuder ofta på oförglömliga samtal där man riktigt känner skogsägarens starka band och… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑