Norra Skog bjöd in myndigheter och politiker till samtal om skogsbruk & naturvärden.
Se sändningen i efterhand från Gamla Teatern i Östersund.

När Norra Skog 2023-05-29 bjöd in skogsägare, myndigheter och politiker till en skogskväll i Östersund för att diskutera hur rimliga förutsättningar för skogsägare kan åstadkommas, så visades på en stor politisk enighet i många viktiga frågor. Är det möjligen så att det äntligen finns politiska förutsättningar att åstadkomma förutsägbarhet och en rättssäker ordning för skogsägare i sitt skogsbruk?

Skogsstyrelsen har gjort något så ovanligt som att inom samma månad skicka två stycken hemställan till regeringen. Den 12 maj begärde myndigheten ett politiskt förtydligande om höga naturvärden och 29 maj begärde Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 450 miljoner kronor skyndsamt till reservat i fjällnära skogar.

Nu är det upp till bevis för den nya regeringen att skapa rättssäkra och förutsägbara regelverk för skogsägare. Detta på ett sätt som inte straffar skogsägare som värnar och utvecklar höga naturvärden på fastigheten.

Det viskas om en ny skogsutredning. Mot bakgrund av den samstämmighet som uttrycktes vid politikerdebatten i Östersund kanske det äntligen finns möjlighet till en bred politisk överenskommelse om skogen?