Jag har alltid tyckt om SVT:s vetenskapsprogram. Min uppfattning är att det brukar vara intressanta produktioner som belyser aktuella samhällsfrågor ur olika synvinklar.

Mot den bakgrunden väckte förstås SVT:s programserie, ”Slaget om skogen”, mitt stora intresse. Rubrikvalet kändes dock en smula polariserande och tveksamt för ett vetenskapsprogram.

Visst, anspråken på skogen är stora och det pågår stora politiska processer. Så ur den aspekten har jag förståelse för rubriksättningen.

Men frågan är om ett vetenskapsprogram någonsin har varit mer vinklat än i SVT:s programserie om skogen? Det är frapperande att SVT ändrat i scenarios och exkluderat data i figurer på ett sätt så att Skogsstyrelsen tvingas gå ut och offentligt kommentera SVT:s redovisning.

På twitter kommenterar Naturvårdsverket SVT:s felaktigheter angående skogsindustrins utsläpp av koldioxid. ”Skogsindustrins utsläpp av biogen CO2 redovisas i markanvändningssektorn. Att redovisa dem även i industrisektorn vore en dubbelredovisning” skriver Naturvårdsverket.

LRF har sammanställt ett helt dokument med felaktigheter, faktafel och missvisande innehåll.

SVT anklagar vidare skogsbolagen för att avverka skogar som är så unga att de inte nått upp till lagens krav. Detta är en allvarlig anklagelse. Sveaskog har bemött kritiken och visar att det finns naturliga förklaringar till aktuella avverkningar.

Hur är det möjligt att SVT får sprida sådana här osakligheter genom skattefinansierad verksamhet och under vetenskaplig flagg?

Självklart ska skogsbruket granskas och SVT har en viktig roll att fylla. Men granskningar måste ske objektivt och faktabaserat. Inte genom falsarier och medvetet vinklade reportage där miljöaktivister får stå helt oemotsagda?

Var finns till exempel myndigheternas kommentarer eller de enskilda skogsbrukets representanter? Halva Sveriges skogsareal ägs av enskilda privata skogsägare som vårdar sitt brukande över generationer, vilket i sig bidrar till en mångfald i brukandet.

Mitt förtroende för SVT:s vetenskapsproduktion har skadats på djupet. Hur många andra SVT produktioner vinklas på liknande sätt?

SVT har tyvärr tappat fattningen om skogen.