Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad november 2014

Skogspolitik måste bygga på fakta

På vilka grunder fattas egentligen politiska beslut? I senaste numret av Skogsmagasinet, som just nu är på väg ut i brevlådorna, reflekterar jag över hur förslaget om en ny skogsvårdsförordning togs fram i miljömålsberedningens strategi för en långsiktig hållbar markanvändning…. Fortsätt läsa →

Positiva trender i skogen

I veckan sändes ett mycket intressant radioinslag i P1 morgon. I inslaget uppmärksammas att miljöhänsynen som sparas i skogen, är betydligt mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Riksskogstaxeringen visar att arealen äldre skog utanför reservaten har fördubblats sedan… Fortsätt läsa →

Är goda råd dyra?

I veckan skrev jag ett inlägg på Twitter som löd ”Nu blir goda råd dyra, hos Skogsstyrelsen” Inlägget syftade på en debattartikel i skogsland där Skogsstyrelsen dementerar att rådgivning till privata skogsägare kommer att upphöra. I debattartikeln kan man dock läsa att… Fortsätt läsa →

En flora av riksdagsmotioner

Uppdaterat 2015-04-24 med Miljö- och jordbruksutskottet behandling av motionerna Skogspolitik Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU11 Naturvård och biologisk mångfald Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU12 Jakt och viltvård Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU9 Landsbygdspolitik Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU5   Riksdagens ledamöter har i år… Fortsätt läsa →

Skogens vatten är ett arv att förvalta

Friskare Skogsvatten har tagit fram en sevärd film om hur vi kan vårda vattnet i skogen. Jag har tidigare bloggat om ett gränslöst samarbete för Skogens vatten. Det här, lite annorlunda, blogginlägget är en uppmaning om att ägna några minuter till denna film. Följ… Fortsätt läsa →

Ska skattepengar användas till domstolsprocesser?

Naturvårdsverket ger årligen bidrag till ideella miljöorganisationer. Bidragen ska användas för att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Storleken på anslagen bestäms av regeringen och framgår av Naturvårdsverkets årliga regleringsbrev. Sedan 2008 har… Fortsätt läsa →

© 2023 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑