Jonas Eriksson, Norra Skog

Månad oktober 2016

Lantmäteriets handläggningstider förhindrar näringsverksamhet

Under senaste veckan har jag blivit kontaktad av flera skogsägare som uttryckt frustration över lantmäteriets långa handläggningstider när det gäller vägförrättningar. På lantmäteriers hemsida framgår att myndigheten tillhör näringsdepartemenet och att deras verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle…. Fortsätt läsa →

Trasa inte sönder skogspolitiken

I regeringens budgetproposition framgår med all tydlighet att inriktningen på skogspolitiken ligger fast. Regeringen skriver bland annat att ”skogspolitikens utgångspunkt bygger på de jämställda målen om produktion och miljö. Att en grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets sektorsansvar och skogsägarnas… Fortsätt läsa →

Tänk högt i skogen

En viktig utmaning i skogsbruket är att minimera skador i samband med skogsbruksåtgärder på mark och vatten, samt kulturmiljöer. På senare tid har nya tekniska hjälpmedel utvecklats. Vattenkartor, bärande miljöband på skogsmaskinerna och metoder för att risa huvudbasstråk är några… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑