Skogsstyrelsen meddelar via ett pressmeddelande 6 februari att myndigheten tillsvidare gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog! Anledningen anges vara en kraftigt minskad budget samt osäkerheten kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

Beslutet vittnar om ett yrvaket uppvaknande hos myndigheten. Plötsligt har Skogsstyrelsen kommit till insikt om att de kan komma att behöva öppna plånboken för att ersätta skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skog.

Mot bakgrund av att Skogsstyrelsen började neka avverkningstillstånd i fjällnära skog för flera år sedan, så borde myndigheten ha rättat munnen efter matsäcken och anpassat arbetssättet med formellt skydd av skog för länge sedan. Istället har Skogsstyrelsen fortsatt att undanta områden från brukande, som om ersättningskraven från drabbade fjällnära skogsägare aldrig funnits.

Men är nuvarande anslag som Skogsstyrelsen kan använda för intrångsersättning verkligen på en historisk låg nivå? Om man tittar på anslagen över tid så är anslagen tillbaka på samma nivåer som för tio år sedan, ca 150 miljoner kronor per år.

Bild 1. Skogsstyrelsens anslag för intrångsersättning under åren 2009-2019

Istället för att stoppa utbetalningar helt, så kunde väl Skogsstyrelsen ha meddelat att de nu prioriterar att ersätta skogsägare som nekats avverkningstillstånd i första hand. Vore inte det en rimlig slutsats?

Med stöd av kammarkollegiet har myndigheterna drivit en linje om att skogar med höga naturvärden inte är pågående markanvändning. Därför anser myndigheterna att skogsägare inte heller ska ersättas enligt gällande ersättningsbestämmelser. Skogsstyrelsens agerande är minst sagt anmärkningsvärt.

Länsstyrelserna har möjlighet att bilda naturreservat och Skogsstyrelsen har i sin verktygslåda biotopskydd. Varför använder myndigheterna inte sina verktyg för att ersätta skogsägare som nekas avverkningstillstånd på grund av höga naturvärden? Varför ska skogar med höga naturvärden ersättas annorlunda beroende på om skogen ligger ovan- eller nedanför en administrativ gräns?