Jonas Eriksson, Norra Skog

Kategori Norra Skogsmagasinet

Kilometerskatten lurar i vassen

Debatten om att beskatta avstånd, gick på högvarv hösten 2016. Vägslitageskattekommittén hade på en hearing redogjort för sina överväganden om att beskatta lastbilstransporter med 24 kronor per mil, något som jag belyste i detta blogginlägg. Glädjande nog backade regeringen från… Fortsätt läsa →

Göran Persson ”Skogens ska brukas ordentligt”

Tidigare statsminister, Göran Persson är tydlig. Skogen måste brukas ordentligt för att bekämpa klimatförändringarna. På så sätt kan vi ersätta fossila råvaror som olja, kol och gas med förnybara alternativ. För att vi ska få bruka skogen uppmanar Persson våra politiker att… Fortsätt läsa →

Skogsekot från Almedalen

Aldrig tidigare har väl skogen fått större uppmärksamhet under Almedalsveckan än i år? Även om jag själv hade semester under första veckan i juli, så gick det inte att undvika att diskussionerna om skogens möjligheter att bidra till en utvecklad bioekonomi tog… Fortsätt läsa →

Fiber in på bara kroppen

Ett nytt nummer av Skogsmagasinet är på väg ut i brevlådorna. I detta nummer skriver jag att Sveriges skogsägare kan räta på ryggen. De sitter nämligen på nyckeln till en hållbar framtid. Brukad skog är en förutsättning för bioekonomi. Kläder,… Fortsätt läsa →

Att inte våga skörda frukten av sitt brukande

Var är skogspolitiken egentligen på väg? I senaste numret av Norra Skogsmagasinet riktar sig Pär Lärkeryd, i en specialskriven ledare, direkt till skogsutredaren med en önskan om att hitta tillbaka till den politiska viljan som en gång fanns. Under aktuell… Fortsätt läsa →

Ljuset tänds över skogen

Under perioden 30 november till 11 december träffas företrädare för världens länder i Paris för att försöka komma överens om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från 2020. Den svenska regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av… Fortsätt läsa →

Målbilder för ett klimatsmart skogsbruk

Miljömålsberedningens uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk har bidragit till att debatten om klimatpolitiken tagit fart på allvar. På DN-debatt presenterar representanter från Svenskt Näringsliv, LRF och LO idag sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik. På supermiljöbloggen skriver LRF Skogsägarnas… Fortsätt läsa →

Skogsbruket ska fortsätta att utvecklas

I sommarnumret av Skogsmagasinet reflekterar jag över utvecklingen i skogen och alla beaktansvärda insatser som utförts i skogsbruket under de senaste tjugo åren. Det är en fantastisk resa. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att slutmålet på resan inte har nåtts. Vi kommer aldrig att… Fortsätt läsa →

Det våras för skogsprogrammet

Det börjar röra på sig när det gäller utformningen av det nationella skogsprogrammet. I senaste numret av Norra Skogsmagasinet redogjorde jag kort för tankarna som presenterades i samband med att KSLA tog pulsen på det nationella skogsprogrammet. En viktig framgångsfaktor… Fortsätt läsa →

Ersättningsmark – en bra affär

Naturvårdsverket presenterar i broschyren ”Ersättningsmark för skydd av natur – en bra affär” resultaten av de markbyten som skett med hjälp av ersättningsmark från Sveaskog under 2013-2015. Jag erkänner att min uppfattning inte alltid är överensstämmande med Naturvårdsverket i olika… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑