Tidigare statsminister, Göran Persson är tydlig. Skogen måste brukas ordentligt för att bekämpa klimatförändringarna. På så sätt kan vi ersätta fossila råvaror som olja, kol och gas med förnybara alternativ. För att vi ska få bruka skogen uppmanar Persson våra politiker att vara aktiva i Bryssel så vi får en lagstiftning som gör att vi kan använda skogen. Lyssna på Göran Persson hur skogen kan lösa klimatfrågan i NorraPlay inslaget nedan. Du kan även läsa en intervju med Persson i senaste numret av Norra Skogsmagasinet .

Under aktuell näringspolitik skriver jag om hur EU tar sig allt längre in i den svenska skogen. Vi har även intervjuat Emma Berglund, generalsekreterare för CEPF, den europeiska organisationen för familjeskogsbruket.

Vikten av att skogen ska brukas lyfter jag och Torgny Hardselius även fram på debattsidorna i Altinget. Låt skogsprogrammet bidra till en växande bioekonomi och Värna skogsägarnas drivkrafter i skogsprogrammet