Aldrig tidigare har väl skogen fått större uppmärksamhet under Almedalsveckan än i år? Även om jag själv hade semester under första veckan i juli, så gick det inte att undvika att diskussionerna om skogens möjligheter att bidra till en utvecklad bioekonomi tog ordentlig plats i Almedalen.

En stark bidragande orsak till att skogen uppmärksammades så mycket i Almedalen var FutureForest och SLU:s utmärkta arrangemang med flera intressanta seminarier och debatter, som föredömligt gick att följa även för en semesterfirare i norra Sverige via webbsändningar producerade av Region Västerbotten.

Budskapen om skogens klimatnytta och vikten av en skogspolitik som ger incitament för skogsägare att bedriva ett aktivt skogsbruk drunknade tyvärr av ett flagrant uttalande av den statliga skogsutredaren, Charlotta Riberdahl. Ett uttalande som gav eko över hela skogssverige och till landsbygdsminister, Sven Erik Bucht, som beslutade att entlediga Riberdahl från uppdraget.

Att en statlig utredare ifrågasätter den grundlagsskyddade äganderätten är anmärkningsvärt. Det avslöjar en historielöshet och ett ideologiskt synsätt som är oförenligt med uppdraget att utreda skogsvårdslagen. Tyvärr finns det många exempel där förfoganderätten och egendomsskyddet sätts på undantag av samhället i skogliga frågor just nu, inte minst i artskyddsfrågan.

Jag tycker också att Riberdahls resonemang i talerättsfrågan är märklig. Det är utredarens uppgift att föreslå en reglering av talerätten i skogsvårdslagen som är förenlig med en skogspolitik med frihet under ansvar. Istället hänvisar hon rakt av till vad högsta förvaltningsdomstolen uttalat i frågan. Sverige har själv möjlighet att reglera hur talerätten ska utformas i skogsvårdslagstiftningen.

Nedan kan du se intervjun med Riberdahl där hon ifrågasätter om man verkligen ska tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig resurs som skogen! I inslaget hör du även Riberdahls svar till Pär Lärkeryd som i denna ledare vände sig direkt till Charlotta Riberdahl.

Fler filmer med föreläsningar och debatter från SLU:s och FutureForest seminarium; En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan från den 6 juli kan du se nedan.

En sak är dock säker. Det blir inte Charlotta Riberdahl som sätter agendan. Hon skulle ha lyssnat till mina råd i denna debattartikel och inte ha omyndigförklarat privata skogsägare.

Introduktion av seminariet

Elisabeth Backteman, statssekreterare

Paneldebatt

Camilla Sandström, FutureForest

Johanna Johansson, Forskare Södertörns högskola

Karin Beland Lindahl, forskare LTU

Panelsamtal Elisabeth Backteman, Johan Hultberg och Stina Bergström

SLU och FutureForest seminarier den 5 juli