Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett fjällnära skog

Stor lättnad för Fjällnära skogsägare

Skogsstyrelsen och kammarkollegiet skriver i ett pressmeddelande att de inte kommer att driva de fjällnära målen om ersättning för nekat avverkningstillstånd vidare till högsta domstolen. Myndigheterna framhåller att domarna från Mark- och miljööverdomstolen ger tillräcklig vägledning för att kunna hantera… Fortsätt läsa →

Seger för skogsägare med bitter eftersmak

Beskedet från mark- och miljööverdomstolen var tydligt, väntat och glädjande. Skogsägare som nekas tillstånd att avverka fjällnära skog har rätt till intrångsersättning. Domstolen anger att det är skogsbruk som är den pågående markanvändningen och att denna markanvändning påtagligt har försvårats… Fortsätt läsa →

Verkligheten har hunnit ifatt Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen meddelar via ett pressmeddelande 6 februari att myndigheten tillsvidare gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog! Anledningen anges vara en kraftigt minskad budget samt osäkerheten kring skydd och ersättning i fjällnära skog. Beslutet vittnar om ett… Fortsätt läsa →

Skogsstyrelsen vilse i fjällnära skog

I veckan fattade Skogsstyrelsen beslut i den segdragna frågan om hur ersättning ska hanteras när myndigheterna nekar skogsägare att avverka i sin fjällnära skog med stöd av 18 § skogsvårdslagen. Efter drygt 1,5 års utredning stoppar Skogsstyrelsen huvudet i sanden… Fortsätt läsa →

När det enkla blir svårt

I november förra året beslutade Skogsstyrelsen att tillfället stoppa arbetet med ersättningen till markägare som nekats tillstånd att avverka sin skog enligt 18 § skogsvårdslagen. Från en dag till en annan uttrycker myndigheterna tvivel om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑