Skogssnack

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Dags att trimma fotosyntesen

I veckan deltog jag på forum för bioekonomi som arrangeras av Skogsindustrierna. Som vanligt var det många intressanta föredrag och samtal om hur skogen kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Forumet är även ett utmärkt tillfälle att prata… Fortsätt läsa →

Miljöhänsynen i skogen ökar

Skogsstyrelsen har redovisat statistik för hur miljöhänsynen i skogen utvecklas. Resultatet visar att mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen i samband med föryngringsavverkning ökar och att det även lämnas mer skyddszoner. Det är glädjande att miljöhänsynen… Fortsätt läsa →

Så beskriver partierna skogen

Med fem månader kvar till valet har Skogssnack granskat hur partierna beskriver skog och skogsbruk på sina hemsidor. Granskningen omfattar inte själva partiprogrammen utan hur respektive parti beskriver skogen under ”Vår politik A-Ö”, ett upplägg som de flesta partierna använder… Fortsätt läsa →

Ska vi vara nöjda med att 40 % är missnöjda?

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har redovisat sin återkommande undersökning över hur markägare upplever myndigheternas arbete med formellt skydd av skog. Budskapet och rubriken i pressmeddelandet är ”De flesta markägarna är positiva till formellt skydd på egen mark”. Kikar vi närmare på… Fortsätt läsa →

Älgförvaltningen ett misslyckande

Den nya älgförvaltningen har varit igång sedan 1 januari 2012. Målet med den nya förvaltningen är att skapa en älgstam med hög kvalité, som är i balans med betesresurserna och som tar hänsyn till andra allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet,… Fortsätt läsa →

Inte tid att pausa samverkan om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen meddelar i ett pressmeddelande 2017-12-21 att pausen för att registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är över. Från 1 januari ska Skogsstyrelsen återigen registrera och inventera nyckelbiotoper i området. Inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska under 2018 ske med… Fortsätt läsa →

Valåret 2018

Debatten om skogen har varit intensiv under en längre tid. Regeringens besked om att initiera en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i tio år har bidragit till extra tändvätska i debatten. Avsaknaden av en utredning om hur artskyddsförordningen kan bli tillämpbar,… Fortsätt läsa →

Lavskrikedom ger vägledning

Det är verkligen laddat inom miljö- och skogspolitiken. Stora tunga äganderättsliga frågor avlöser varandra och är ständigt på tapeten. Tyvärr är det enskilda skogsägare som hamnar i kläm och tvingas driva frågor i domstol när myndigheter, allt oftare, utmanar egendomsskyddet… Fortsätt läsa →

Etappmål om miljöhänsyn uppnått

I juli presenterade regeringen sin kontrollstation om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det brukar inte vara särskilt positiva tongångar när man läser myndigheternas uppföljningar av miljöhänsyn och biologisk mångfald. Men i departementspromemorian, DS 2017:32 får skogsbruket ett positivt erkännande… Fortsätt läsa →

När det enkla blir svårt

I november förra året beslutade Skogsstyrelsen att tillfället stoppa arbetet med ersättningen till markägare som nekats tillstånd att avverka sin skog enligt 18 § skogsvårdslagen. Från en dag till en annan uttrycker myndigheterna tvivel om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2018 Skogssnack — Drivs på WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑