Skogssnack

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Miljöministern om skogen

Under sommaren har debatten om att beskatta avstånd gått varm. Bakgrunden är de förslag som vägslitageskattekommittén presenterade på en hearing i juni och som jag belyste i ett tidigare blogginlägg. Men hur tänker sig kommittén att en vägskatt ska fungera?… Fortsätt läsa →

Värna demokratiska spelregler

Sedan Skogsstyrelsen, i februari i år, beslutade att offentliggöra avverkningsanmälningar digitalt på nätet har debatten i media gått varm. Skogsägarföreningarnas medlemmar reagerade kraftigt på Skogsstyrelsens oanmälda kursändring genom stämmouttalanden på sina föreningsstämmor. I ett svar till skogsägarföreningarna, daterat 2016-06-27, beklagar… Fortsätt läsa →

Skogsekot från Almedalen

Aldrig tidigare har väl skogen fått större uppmärksamhet under Almedalsveckan än i år? Även om jag själv hade semester under första veckan i juli, så gick det inte att undvika att diskussionerna om skogens möjligheter att bidra till en utvecklad bioekonomi tog… Fortsätt läsa →

Investera i vägar istället för vägskatt

Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03) har i uppgift att föreslå hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. För sex år sedan skrev jag ett pressmeddelande om att en kilometerskatt på 14 kronor per mil hotar basindustrin. Som tur är har skatten ännu inte blivit verklighet…. Fortsätt läsa →

Fiber in på bara kroppen

Ett nytt nummer av Skogsmagasinet är på väg ut i brevlådorna. I detta nummer skriver jag att Sveriges skogsägare kan räta på ryggen. De sitter nämligen på nyckeln till en hållbar framtid. Brukad skog är en förutsättning för bioekonomi. Kläder,… Fortsätt läsa →

Ekosystemtjänster med människan i centrum

Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Ovanstående är regeringens formulering av etappmålet om betydelsen… Fortsätt läsa →

Våga tänka nytt om skyddet av skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har i sina respektive regleringsbrev från regeringen ett uppdrag om Värdefulla skogar. Uppdraget innebär att myndigheterna, under 2016, gemensamt ska utvärdera strategierna för formellt skydd av skog. Myndigheterna ska bland annat; • Revidera den befintliga strategin, i syfte… Fortsätt läsa →

En skogsägarkår i förändring behöver skogskontot

För närvarande bereds frågan om skogskontots framtid i regeringskansliet. Hälften av Sveriges skogar ägs av privata skogsägare och skogskontot är ett betydelsefullt verktyg för både skogsägare och samhället. Med stöd av skogskontot kan intäkterna fördelas över flera år, vilket underlättar… Fortsätt läsa →

Bättre föryngringar är bra för Sverige

Skogsstyrelsen presenterar glädjande statistik. Föryngringarna blir allt bättre och i snitt håller 86 procent av föryngringarna godtagbar kvalitet visar Skogsstyrelsens analys. Bakgrunden till den förbättrade statistiken är att fler skogsägare använder sig av robusta och beprövade metoder i föryngringsarbetet. En… Fortsätt läsa →

Förminskar vi skogens rekreationsvärden?

Länsstyrelserna har tagit fram en rapport som beskriver miljötillståndet i Sverige med hjälp av statistik från Riksskogsstaxeringen. Arbetet är en del av den regionala miljöövervakningen och finansieras av Naturvårdsverkets medel. Det är bra att data från Riksskogstaxeringen används, det är… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2016 Skogssnack — Drivs på WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑