Skogssnack

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Älgförvaltningen ett misslyckande

Den nya älgförvaltningen har varit igång sedan 1 januari 2012. Målet med den nya förvaltningen är att skapa en älgstam med hög kvalité, som är i balans med betesresurserna och som tar hänsyn till andra allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet,… Fortsätt läsa →

Inte tid att pausa samverkan om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen meddelar i ett pressmeddelande 2017-12-21 att pausen för att registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är över. Från 1 januari ska Skogsstyrelsen återigen registrera och inventera nyckelbiotoper i området. Inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska under 2018 ske med… Fortsätt läsa →

Valåret 2018

Debatten om skogen har varit intensiv under en längre tid. Regeringens besked om att initiera en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i tio år har bidragit till extra tändvätska i debatten. Avsaknaden av en utredning om hur artskyddsförordningen kan bli tillämpbar,… Fortsätt läsa →

Lavskrikedom ger vägledning

Det är verkligen laddat inom miljö- och skogspolitiken. Stora tunga äganderättsliga frågor avlöser varandra och är ständigt på tapeten. Tyvärr är det enskilda skogsägare som hamnar i kläm och tvingas driva frågor i domstol när myndigheter, allt oftare, utmanar egendomsskyddet… Fortsätt läsa →

Etappmål om miljöhänsyn uppnått

I juli presenterade regeringen sin kontrollstation om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det brukar inte vara särskilt positiva tongångar när man läser myndigheternas uppföljningar av miljöhänsyn och biologisk mångfald. Men i departementspromemorian, DS 2017:32 får skogsbruket ett positivt erkännande… Fortsätt läsa →

När det enkla blir svårt

I november förra året beslutade Skogsstyrelsen att tillfället stoppa arbetet med ersättningen till markägare som nekats tillstånd att avverka sin skog enligt 18 § skogsvårdslagen. Från en dag till en annan uttrycker myndigheterna tvivel om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska… Fortsätt läsa →

Länsstyrelsen måste ta granbarkborrar på allvar

De senaste årens stormar, i kombination med ett allt varmare klimat och fler skyddade områden, har bidragit till stora angrepp av granbarkborrar i de norrländska skogarna. Risken är stor att granbarkborrarna angriper levande träd och orsakar stora ekonomiska förluster för… Fortsätt läsa →

Paus för nyckelbiotoper är inget nytt

Reaktionerna från miljörörelsen på beskedet att Skogsstyrelsen pausar registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har varit extremt starka. ”Ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige” kallade naturskyddsföreningen beslutet. Även politiker har engagerat sig i frågan. Jens… Fortsätt läsa →

Riksrevisionen granskar skydd av skog

Det är inte lätt för enskilda skogsägare att få länsstyrelsen att ändra sina planer på att bilda ett naturreservat när staten väl bestämt sig för att ett område ska undantas från brukande. Då spelar det ingen roll att markägaren själv har… Fortsätt läsa →

Vägarnas bärighet ska vara styrande

När Trafikverket i november presenterade sitt förslag om vilka vägar där den nya bärighetsklassen, BK4, skulle införas föreslog myndigheten att endast fem mindre geografiska områden inledningsvis skulle öppnas upp för 74-tons lastbilar. Norra gick ut med ett pressmeddelande där föreningen påtalade… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2018 Skogssnack — Drivs på WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑