Skogssnack

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Mitt i naturen jämför svenskt skogsbruk med Borneå

Mitt i naturen är ett fantastiskt naturprogram som under åren bjudit på många trevliga naturupplevelser genom TV-rutan. Programmet som sändes 1-december tar upp det allvarliga problemet med avskogning i Sydostasien och hur det bland annat påverkar livsutrymmet för orangutanger. Regnskogen bränns och ersätts med stora… Fortsätt läsa →

Göran Persson ”Skogens ska brukas ordentligt”

Tidigare statsminister, Göran Persson är tydlig. Skogen måste brukas ordentligt för att bekämpa klimatförändringarna. På så sätt kan vi ersätta fossila råvaror som olja, kol och gas med förnybara alternativ. För att vi ska få bruka skogen uppmanar Persson våra politiker att… Fortsätt läsa →

Låt inte skogsägare komma i kläm

Skogsstyrelsen har publicerat ett pressmeddelande om att ersättningsnivåerna i fjällnära skog behöver utredas. Anledningen sägs vara att Kammarkollegiet har uppmärksammat Skogsstyrelsen på att det finns skäl att utreda i hur stor utsträckning rådigheten över fastigheten påverkas vid avverkningsförbud enligt 18… Fortsätt läsa →

Lantmäteriets handläggningstider förhindrar näringsverksamhet

Under senaste veckan har jag blivit kontaktad av flera skogsägare som uttryckt frustration över lantmäteriets långa handläggningstider när det gäller vägförrättningar. På lantmäteriers hemsida framgår att myndigheten tillhör näringsdepartemenet och att deras verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle…. Fortsätt läsa →

Trasa inte sönder skogspolitiken

I regeringens budgetproposition framgår med all tydlighet att inriktningen på skogspolitiken ligger fast. Regeringen skriver bland annat att ”skogspolitikens utgångspunkt bygger på de jämställda målen om produktion och miljö. Att en grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets sektorsansvar och skogsägarnas… Fortsätt läsa →

Tänk högt i skogen

En viktig utmaning i skogsbruket är att minimera skador i samband med skogsbruksåtgärder på mark och vatten, samt kulturmiljöer. På senare tid har nya tekniska hjälpmedel utvecklats. Vattenkartor, bärande miljöband på skogsmaskinerna och metoder för att risa huvudbasstråk är några… Fortsätt läsa →

Påverka utformningen av skogsprogrammet

Idag skickades underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram ut på remiss. Totalt finns 152 remissinstanser med på sändlistan som Näringsdepartementet har skickat remissen till. Efter att ha läst igenom underlagsrapporterna är jag positivt överraskad över… Fortsätt läsa →

Miljöministern om skogen

Under sommaren har debatten om att beskatta avstånd gått varm. Bakgrunden är de förslag som vägslitageskattekommittén presenterade på en hearing i juni och som jag belyste i ett tidigare blogginlägg. Men hur tänker sig kommittén att en vägskatt ska fungera?… Fortsätt läsa →

Värna demokratiska spelregler

Sedan Skogsstyrelsen, i februari i år, beslutade att offentliggöra avverkningsanmälningar digitalt på nätet har debatten i media gått varm. Skogsägarföreningarnas medlemmar reagerade kraftigt på Skogsstyrelsens oanmälda kursändring genom stämmouttalanden på sina föreningsstämmor. I ett svar till skogsägarföreningarna, daterat 2016-06-27, beklagar… Fortsätt läsa →

Skogsekot från Almedalen

Aldrig tidigare har väl skogen fått större uppmärksamhet under Almedalsveckan än i år? Även om jag själv hade semester under första veckan i juli, så gick det inte att undvika att diskussionerna om skogens möjligheter att bidra till en utvecklad bioekonomi tog… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2016 Skogssnack — Drivs på WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑