I slutet av maj presenterade SLU genom riksskogstaxeringen sin årliga officiella statistik. För politiker, som vill se en växande bioekonomi där vi fasar ut fossila produkter och ersätter dem med förnybara och klimatsmarta alternativ från skogen, är det uppgifter som borde orsaka djupa väck i pannan.

Tillväxten i de svenska skogarna sjunker nämligen dramatiskt. Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner m3sk per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

SLU framhåller även att arealen tillgänglig mark för virkesproduktion minskar till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

Samtidigt redovisar LRF en ny rapport hur olika länder inom Eu rapporterar skyddad natur. På det sätt som svenska myndigheter rapporterar skyddad natur hamnar Sverige på jumboplatsen inom EU med 14,5 procent av Sveriges areal.

Ett jämförande exempel är Tyskland som redovisar 37 procent skyddad natur och Storbritannien 29 procent. Om Sverige istället skulle redovisa på liknande sätt som övriga Europa skulle arealen uppgå till 58 procent!

Det är positivt att LRF tydliggör hur olika länder inom Eu rapporterar skyddad natur. Sveriges unika sätt att redovisa kan leda till felaktiga politiska slutsatser som i sin tur hindrar omställningen till ett hållbarare samhälle.

Varför ställer inte politikerna krav på att våra svenska myndigheter ska redovisa skyddad natur på samma sätt som andra länder gör inom EU enligt framtagna internationella definitioner?