Den 12 mars begärde särskilda utredaren Agneta Ögren förlängd tid av regeringen för att kunna lämna ett genomarbetat och kvalitetssäkrat betänkande för Skogsutredningen 2019. Nu har det gått mer än två månader sedan frågan ställdes, utan att regeringen svarat på Ögrens begäran.

Varför dröjer beskedet? Är det miljödepartementet som inte vill se förlängd utredningstid?

Om regeringen menar allvar med skogsutredningen måste ett beslut om förlängning av utredningen meddelas omgående.

Utredningssekretariatet har jobbat på i ett högt tempo och jag upplever att det har funnits en vilja till förankring och öppenhet. Tidsschemat har dock varit pressat från start. Covid 19 har försvårat utredningsarbetet ytterligare och utredningen fick ”vänta in” domarna om fjällnära skog, som försenades i mark- och miljööverdomstolen.

Som tillförordnad expert i utredningen har det inte varit möjligt att få en helhetsbild över utredningens förslag, då samtliga förslag ännu inte distribuerats.

Med nuvarande tidsschema ska betänkandet lämnas på korrektur 12 juni. Det finns därmed små möjligheter att diskutera och påverka förslagen som läggs fram. Utredningen riskerar därmed, till stora delar, bli en myndighetsinlaga.

Har detta varit en medveten strategi av miljödepartementet?