Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett skogsvårdslagen

Trasa inte sönder skogspolitiken

I regeringens budgetproposition framgår med all tydlighet att inriktningen på skogspolitiken ligger fast. Regeringen skriver bland annat att ”skogspolitikens utgångspunkt bygger på de jämställda målen om produktion och miljö. Att en grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets sektorsansvar och skogsägarnas… Fortsätt läsa →

Skogsstyrelsens osynliga skyddsform

Änok-domen, där domstolen ansåg att två mindre avverkningar som Skogsstyrelsen beviljat stod i strid med 18 § skogsvårdslagen, har precis som jag förutspådde, skapat stora hål i myndighetens börs. Skogsstyrelsens resurser och anslag för naturvård urholkas nu av § 18 ärenden. Men gör Skogsstyrelsen… Fortsätt läsa →

Skogsutredningen kan starta

Nu kan arbetet med den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen starta. I ett pressmeddelande meddelar landsbygdsministern att han från och med den 7-mars förordnat Charlotta Riberdahl som särskild utredare. Till huvudsekreterare till utredningen har Johan Nordström utsetts. Riberdahl har en bakgrund… Fortsätt läsa →

Tips till blivande skogsutredare

I denna debattartikel i ATL ger jag fem råd till den blivande skogsutredaren. Det finns delar i skogsvårdslagstiftningen som behöver rättas till, tex den rättspraxis som inneburit att vare sig skogsägaren eller ett anlitat ombudet riskerar någon påföljd vid utebliven… Fortsätt läsa →

Diskriminera inte norrländska skogsägare

Från den 1-januari 2016 ändras ett antal föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen förtydligar på så sätt reglerna om tillåtna avverkningsformer och vad som avses med skyddsdikning. Därtill sker ett antal rättningar av felaktig text angående samråd med rennäringen… Fortsätt läsa →

Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

En särskild utredare ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen. Regeringen har därför… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑