Nu kan arbetet med den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen starta. I ett pressmeddelande meddelar landsbygdsministern att han från och med den 7-mars förordnat Charlotta Riberdahl som särskild utredare. Till huvudsekreterare till utredningen har Johan Nordström utsetts.

Riberdahl har en bakgrund som Hovrättslagman vid Göta hovrätt och har under 2015 varit utredare för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för överprövning av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur som är förenlig med EU-rätten. En promemoria redovisades den 20-oktober 2015.

Det var i november 2015 som direktiven till den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen presenterades. Då var tanken att utredningen skulle presenteras senast 31-december 2016. Eftersom förordnandet av utredare har dröjt, förlängs nu utredningstiden till 31-mars 2017.

Jag tycker det är bra att regeringen förlänger utredningstiden. Juridiskt är det mycket komplicerade frågor som behöver en grundlig genomlysning. En framgångsfaktor för utredaren tror jag också är att besöka och föra en dialog med så många aktörer som möjligt. Det är viktigt att förstå skogens dynamik och ägarstruktur och vad som skapar drivkrafter hos markägare.

Här är mina råd till skogsutredaren. Hur som helst ska det bli väldigt intressant att följa skogsutredningen, vilket det säker kommer att bloggas om på Skogssnack längre fram.