Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett miljöhänsyn

Miljöhänsynen i skogen ökar!

Skogsstyrelsen har redovisat statistik för hur miljöhänsynen i skogen utvecklas. Resultatet visar att mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen i samband med föryngringsavverkning ökar och att det även lämnas mer skyddszoner. Det är glädjande att miljöhänsynen… Fortsätt läsa →

Etappmål om miljöhänsyn uppnått

I juli presenterade regeringen sin kontrollstation om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det brukar inte vara särskilt positiva tongångar när man läser myndigheternas uppföljningar av miljöhänsyn och biologisk mångfald. Men i departementspromemorian, DS 2017:32 får skogsbruket ett positivt erkännande… Fortsätt läsa →

Tänk högt i skogen

En viktig utmaning i skogsbruket är att minimera skador i samband med skogsbruksåtgärder på mark och vatten, samt kulturmiljöer. På senare tid har nya tekniska hjälpmedel utvecklats. Vattenkartor, bärande miljöband på skogsmaskinerna och metoder för att risa huvudbasstråk är några… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑