En viktig utmaning i skogsbruket är att minimera skador i samband med skogsbruksåtgärder på mark och vatten, samt kulturmiljöer. På senare tid har nya tekniska hjälpmedel utvecklats. Vattenkartor, bärande miljöband på skogsmaskinerna och metoder för att risa huvudbasstråk är några exempel. En ny målbild för god miljöhänsyn vid körning i skogsmark har arbetats fram, liksom gemensamma riktlinjer för bättre hänsyn till kulturmiljöer.

För att underlätta för entreprenörerna har Norra utvecklat appen ”Norra Entreprenör” – en helt ny applikation som hjälper skogsmaskinförare att rekognosera trakterna i fält innan arbetet påbörjas. På så vis kan körningen planeras och egen kontrollen underlättas. Genom att förebygga markskador kan produktiviteten i skogen öka, samtidigt som arbetsmiljön för maskinförarna förbättras.

På ett skogsskifte i Sävar, två mil norr om Umeå, genomförde Norra under fyra dagar förra veckan utbildningar i spårlös drivning med ”Rätt Norra metod”. Deltagare var entreprenörer med alla sina anställda maskinförare, samtliga fälttjänstemän och representanter för åkerierna. Själv föredrog jag under två dagar hur skador på kulturmiljöer ska undvikas, där bland annat vikten av att ställa kulturstubbar poängterades. Trots att regnet stundtals öste ned upplevde jag att stämingen och engagemanget bland deltagarna var på topp.

Med en god planering där risade huvudbasstråk placeras högt i terrängen är mycket vunnit. Är maskinerna dessutom utrustade med bärande miljöband ökar förutsättningarna för att körskador i skogen undviks.
img_3144
internutb_1332 Foto: Calle Bredberg
img_3147
img_3154