Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett granbarkborre

Länsstyrelsen måste sluta med granbarkborreodlingar

Oroliga skogsägare har på senare tid kontaktat mig angående länsstyrelsens skötselåtgärder i några naturreservat utanför Umeå. I naturvårdande syfte har länsstyrelsen utfört avverkningar av granar samtidigt som lövträd frihuggits för att gynna bland annat mindre hackspett och vitryggig hackspett. Så… Fortsätt läsa →

Miljöhänsynen i skogen ökar!

Skogsstyrelsen har redovisat statistik för hur miljöhänsynen i skogen utvecklas. Resultatet visar att mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen i samband med föryngringsavverkning ökar och att det även lämnas mer skyddszoner. Det är glädjande att miljöhänsynen… Fortsätt läsa →

Länsstyrelsen måste ta granbarkborrar på allvar

De senaste årens stormar, i kombination med ett allt varmare klimat och fler skyddade områden, har bidragit till stora angrepp av granbarkborrar i de norrländska skogarna. Risken är stor att granbarkborrarna angriper levande träd och orsakar stora ekonomiska förluster för… Fortsätt läsa →

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑