De senaste årens stormar, i kombination med ett allt varmare klimat och fler skyddade områden, har bidragit till stora angrepp av granbarkborrar i de norrländska skogarna. Risken är stor att granbarkborrarna angriper levande träd och orsakar stora ekonomiska förluster för både samhället och enskilda skogsägare.

Skogsstyrelsen meddelade nyligen i detta pressmeddelande att granbarkborrarna har börjat svärma för fullt. Situationen är mycket allvarlig. Värst är det i mellersta Norrland, där myndigheten fått rekordfångster i sina fällor. Skogsstyrelsen har satt ut fällor och följer utvecklingen noggrant. Om det är mer än 10 000 barkborrar i en fälla per säsong, bedöms risken som stor för angrepp på granskog. Nu har Skogsstyrelsen i en fälla, fångat drygt 11 000 barkborrar, bara under en vecka!

Aldrig tidigare har så många barkborrar fångats längst norrlandskusten skriver Skogsstyrelsen i pressmeddelandet. Skogsägare som drabbas måste i sin tur ta reda på färska vindfällen och avverka angripen skog så snart som möjligt, för att minska riskerna för att angreppen av granbarkborrar sprider sig.

Det är verkligen bra att Skogsstyrelsen tar frågan om granbarkborrar på stort allvar. Men vilket ansvar har egentligen länsstyrelsen? En privat skogsägare kontaktaktade mig och berättade att han blivit kontaktad av en person som ifrågasatt varför han låtit fälla ut en massa granar över en sträcka på ca 100 meter och dessutom låtit träden ligga kvar.

Markägaren trodde först att det var någon som ägnat sig åt skadegörelse. Men det visade sig senare att området, där granarna hade fällts, var beläget strax utanför skogsägarens fastighetsgräns. Istället är det länsstyrelsen som avverkat granar inom ett skyddat område.

Man kan verkligen ifrågasätta länsstyrelsens agerande. Inga samråd eller kontakter har tagits med berörda markägare innan granarna avverkades. Som skogsägare behöver man snart samråda med myndigheter om var och varannan åtgärd i skogen. Samtidigt utför länsstyrelsen åtgärder, som kan få dramatiska ekonomiska konsekvenser för enskilda skogsägare, utan att samråda. Länsstyrelsens agerande skadar tyvärr förtroendet för myndighetens naturvårdsarbete. Det är dags att även länsstyrelsen börjar ta angrepp av granbarkborrar på allvar.
obbola