Under senaste veckan har jag blivit kontaktad av flera skogsägare som uttryckt frustration över lantmäteriets långa handläggningstider när det gäller vägförrättningar.
På lantmäteriers hemsida framgår att myndigheten tillhör näringsdepartemenet och att deras verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle.

I regeringens regleringsbrev till lantmäteriet är målet för förrättningsverksamhet och fastighetsindelning formulerat på följande sätt;

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig”.

Skogsägare som hört av sig till mig har fått besked av lantmäteriet att myndigheten inte kommer att kunna handlägga deras ärende inom 12 månader.

I mina öron låter inte detta som en god service med snabb och kostnadseffektiv handläggning. Resultatet blir att verksamheter och projekt stannar av, samtidigt som det utgör en grogrund för konflikter.

Hur har det blivit så här? Hur definierar lantmäteriet god service och snabba handläggningstider?