Urbaniseringen har bidragit till att allt fler skogsägare bor i en annan kommun än där de äger sin skog. Vilka konsekvenser får detta på skogsskötseln och brukningsintensiteten av skogen? I träffar med politiker och myndigheter är min känsla att det i samhället finns en uppfattning om att ett ökat ägande av skog på distans, skulle innebära mindre aktiva skogsägare. I inslaget från EFN berättar jag att detta är en bild som inte stämmer bland Norras medlemmar.

Trenden, med en allt större andel distansskogsägare, verkar fortsätta i oförminskad takt i norra Sverige.

Idag är det inte heller lika vanligt att barn vistas i skogen lika ofta som man gjorde förr. För att skapa ett större intresse hos barn och ungdomar för skogen har vi på Norra satsat på att ta fram barnböcker. Genom barnbokserien, Skogsbarnen och med pysselböcker och filmer vill vi intressera barn och ungdomar för skog, både kring att uppleva och för att äga eller jobba med skog i framtiden. Böckerna stimulerar även vuxna att prata om skog med barn och unga. Det är verkligen glädjande att barnböckerna har blivit så uppskattade och efterfrågade. (Böckerna kan beställas på www.skogma.se)

En skogsägarkår i förändring ställer även krav på oss som skogsägarförening att ändra arbetssätt och erbjuda helt nya tjänster till skogsägare. Av tradition har tjänster i skogen varit utformade och anpassade för män. De senaste åren har vi på Norra därför utvecklat en mängd nya tjänster. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Distansskogsägare och kvinnliga skogsägare som äger skog i norra Sverige har idag 40-50 procents högre aktivitetsgrad än närboende män bland Norras medlemmar.

En framgångsfaktor är att vi idag kan vi erbjuda kunskapstjänster till skogsägare och allmänhet via Norra Skogsskolan. På så sätt kan skogsägare studera i sin egen takt och på de villkor som passar den enskilda individen bäst. Kurser finns allt ifrån kostnadsfria basutbildningar till grundutbildningar som varvar egna webbstudier med fysiska träffar, till praktiska fördjupningskurser där man kan ta körkort för motor-och röjmotorsåg eller förarbevis för terränghjuling. Genom Norra Skogsskolan vill vi även bidra till att öka intresset för att äga och bruka skog.

Tjänsten ägarskifte, som erbjuds via Norra Skogsbyrån, är utformad för att stötta enskilda medlemmar och familjer att genomföra generationsskiften under ordnade former och utan att det uppstår konflikter i familjen eller missnöjda nya skogsägare. För de som vill investera i skog har Norra, tillsammans med TOP Skogliga beräkningssystem AB, utformat skogens hemnet, www.skogtillsalu.se På Skog till Salu finns det samlade utbudet av skogsfastigheter, lantbruk, hästgårdar och gods till salu i hela landet, oberoende av mäklare.

Ett annat verktyg är tjänsten skogsägarstrategi som hjälper skogsägare att formulera mål, strategier och handlingsplaner för sitt skogsägande.

330 000 skogsägare, alla med olika mål och förutsättningar, är en fantastisk grund för ett variationsrikt skogsbruk. Urbaniseringen ställer landsbygden inför fortsatta utmaningar. Men en sak är säker. Städerna är helt beroende av landsbygden för att ha mat på bordet och tillgång till klimatsmart förnybar råvara.