Jonas Eriksson, Norra Skog

Författare Jonas Eriksson

Artskydd eller levande landsbygd?

Den 25 oktober deltog jag på en skogskväll med titeln Artskydd eller levande landsbygd?Kvällen arrangerades av Krokoms skogsbruksområde, som med kort varsel, bjudit in skogsägare till Torsta gymnasium i Ås utanför Östersund. Syftet med kvällen var att ge ökad kunskap… Fortsätt läsa →

Paneldebatt visade på politisk samsyn

När Norra Skog 2023-05-29 bjöd in skogsägare, myndigheter och politiker till en skogskväll i Östersund för att diskutera hur rimliga förutsättningar för skogsägare kan åstadkommas, så visades på en stor politisk enighet i många viktiga frågor. Är det möjligen så… Fortsätt läsa →

SVT har tappat fattningen om skogen

Jag har alltid tyckt om SVT:s vetenskapsprogram. Min uppfattning är att det brukar vara intressanta produktioner som belyser aktuella samhällsfrågor ur olika synvinklar. Mot den bakgrunden väckte förstås SVT:s programserie, ”Slaget om skogen”, mitt stora intresse. Rubrikvalet kändes dock en… Fortsätt läsa →

Beakta fjällkommunernas remissyttranden

På regeringens hemsida finns en sammanställning över yttranden på Skogsutredningen, SOU 2020:73 från de instanser som ombetts svara på miljödepartementets remiss. Läsningen är intressant och visar tydligt på de skiljelinjer som finns i dagens skogsdebatt. Rapport och lokala SVT nyheterna… Fortsätt läsa →

Viktiga uppdrag till Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen adresseras flera viktiga uppdrag i regleringsbrevet för 2021. Myndigheten ska bland annat fokusera på granbarkborrar och ta fram en långsiktig plan för sitt arbete med att förebygga skogsskador orsakade av stormar, bränder och torka, liksom att övervaka och bekämpa… Fortsätt läsa →

Ideologiska skiljelinjer kan inte tvättas bort

Skogsutredningen han inte presenteras innan delar av innehållet läckte ut i media och exploderade i en kavalkad av utspel och debatter. Mot bakgrund av Skogsutredningens mediala uppmärksamhet, där viktiga skiljelinjer mellan aktörerna tydliggjorts, skulle man kunna tro att arbetet i… Fortsätt läsa →

Stor lättnad för Fjällnära skogsägare

Skogsstyrelsen och kammarkollegiet skriver i ett pressmeddelande att de inte kommer att driva de fjällnära målen om ersättning för nekat avverkningstillstånd vidare till högsta domstolen. Myndigheterna framhåller att domarna från Mark- och miljööverdomstolen ger tillräcklig vägledning för att kunna hantera… Fortsätt läsa →

Varför rapporterar svenska myndigheter inte enligt internationella definitioner?

I slutet av maj presenterade SLU genom riksskogstaxeringen sin årliga officiella statistik. För politiker, som vill se en växande bioekonomi där vi fasar ut fossila produkter och ersätter dem med förnybara och klimatsmarta alternativ från skogen, är det uppgifter som… Fortsätt läsa →

Menar regeringen allvar med skogsutredningen?

Den 12 mars begärde särskilda utredaren Agneta Ögren förlängd tid av regeringen för att kunna lämna ett genomarbetat och kvalitetssäkrat betänkande för Skogsutredningen 2019. Nu har det gått mer än två månader sedan frågan ställdes, utan att regeringen svarat på… Fortsätt läsa →

Seger för skogsägare med bitter eftersmak

Beskedet från mark- och miljööverdomstolen var tydligt, väntat och glädjande. Skogsägare som nekas tillstånd att avverka fjällnära skog har rätt till intrångsersättning. Domstolen anger att det är skogsbruk som är den pågående markanvändningen och att denna markanvändning påtagligt har försvårats… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑