Reaktionerna från miljörörelsen på beskedet att Skogsstyrelsen pausar registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har varit extremt starka. ”Ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige” kallade naturskyddsföreningen beslutet. Även politiker har engagerat sig i frågan. Jens Holm, riksdagspolitiker för vänsterpartiet, anser att Skogsstyrelsens beslut är oacceptabelt och har ställt interpellationer till både landsbygdsministern och miljöministern.

Något som inte har belysts i debatten är att Skogsstyrelsen faktiskt har pausat att registrera nyckelbiotoper tidigare. Beslutet att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är alltså inte unikt. Under åren 2010-2014 beslutade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensamt att nyckelbiotoper inte ska registreras inom Kronobergs län, landskapet Dalsland, samt i kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Tomelilla och Östra Göinge, annat än om markägaren så önskar. (Naturvårdsverkets rapport 6468 2011, avsnitt 4.3.3)

Vilka slutsatser kan man då dra av pausen under åren 2010-2014? När markägare fick löfte om att nyckelbiotoper inte skulle registreras i samband med att intresseanmälningar via kometprogrammet lämnades in, vågade markägare anmäla sina värdefulla naturområden till myndigheterna. Bland de intresseanmälningar som innehöll en värdekärna var hela 35 procent områden som myndigheterna inte hade kännedom om sedan tidigare. Områdena var alltså inte registrerade som nyckelbiotop eller naturvärde sedan tidigare. (Naturvårdsverkets rapport 6621 juli 2014, sid 32)

komet

Jag har tidigare bloggat om att det var ett klokt beslut av Skogsstyrelsen att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När något inte fungerar kan man inte bara fortsätta att köra på i gamla hjulspår. Erfarenheterna från pausen under 2010-2014 resulterade i mer kunskap och mer kännedom om områden med höga naturvärden för myndigheterna.

Jag anser att det är dags att miljörörelsen tonar ner sitt höga tonläge. Ifall de menar allvar med att värna naturvärden bör de skyndsamt återvända och bidra konstruktivt med sina kunskaper i den gemensamma samverkansprocessen för nyckelbiotoper.