I den här debattartikeln i Västerbottens Kuriren lyfter Pär Lärkeryd och Torgny Hardselius fram skogens roll i klimatarbetet. Ett aktivt brukande av den svenska skogen där förnybar råvara ersätter fossila produkter är Sveriges globala bidrag i att dämpa klimatförändringarna.

Genom att ersätta fossila resurser med förnybar skogsråvara erhåller vi störst klimatnytta från skogen. Klimatnytta kan öka ytterligare genom att anlägga goda föryngringar med förädlat plantmaterial. Ökad tillväxt i skogen genom god skogsskötsel med idag kända metoder kan öka klimatnyttan från skogen ytterligare.

Att använda skogen enbart som kolsänka i kolreservat är helt fel väg, då missar vi stora delar av skogens potential i klimatarbetet. Det är viktigt att se koldioxidbalansen i en helhet i ett landskap och över tid och inte bara titta på enskilda bestånd.

Debattörerna lyfter även fram att skogsbruket behöver bli bättre på att tala om för allmänheten om alla insatser som görs i skogen för att bejaka skogens alla värden.

Den här artikeln är ett bra exempel på hur Norra avser lyfta fram skogen olika ekosystemtjänster tydligare i den skogliga planeringen.