Allt vi kan tillverka av olja kan vi istället tillverka av träd är ett uttryck som ofta hörs i samhällsdebatten. Och skogen kan verkligen erbjuda oss nya klimatsmarta produkter.

Jag kom att tänka på den här filmen som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med forskningsinstitutet Innventia. Youtube filmen visar vilka fantastiska möjligheter som vedfibrerna kan spela i övergången till en bioekonomi.

Med skogen som motor i omställningen till en bioekonomi kan Sverige bli det första fossilfria landet i världen och samtidigt bli en världsledande nation på att exportera klimatnytta till andra länder.

Det pågående arbetet med ett nationellt skogsprogram tror jag kan bli en viktig språngbräda på den vägen. Det som krävs är att Sverige satsar rejäla resurser på forskning, teknikutveckling och innovationer, samt att vi brukar den svenska skogen aktivt.

Eller som Tomas Lundmark, professor vid SLU uttrycker sig i den här artikeln. ”Att inte bruka skogen är att exportera miljöproblemen in i framtiden”.