Rapport rapporterar om att den svenska ekonomin går oväntat starkt. Under fjärde kvartalet 2015 växte svensk ekonomi med 1,3 procent, vilket innebär 4,5 procent på årsbasis enligt preliminära siffror från SCB. Det är glädjande nyheter. En viktig orsak till de positiva siffrorna är en stark export.

En stark export är mycket viktig för sysselsättningen. Kommerskollegium redovisar i rapporten ”Trade is essential for jobs” att närmare 30 procent av jobben i Sverige understöds av handel, vilket jag tidigare uppmärksammat i detta blogginlägg.

Framtidstron är stark inom svensk skogsindustri. Enorma investeringar görs runt om i landet för att producera framtidens förnyelsebara produkter till nytta för klimat, miljö, samhälle och statskassan. Vägen till en klimatsmart omställning går via skogen.

Att skogen är en viktig motor i det svenska samhällsbyggandet är känt för de flesta. Med exportintäkter (2014) på 124 miljarder kronor så förstår man att skogen är enormt viktig för svensk ekonomi. Men faktum är att skogens betydelse har blivit allt viktigare under senare år. I takt med senare års minskning av nettoexport på elektronik, fordon och livsmedel drivs Sverige mot ett nettoexportunderskott (se bilden nedan). Källa. Kommerskollegium

En välmående skogsindustri bidrar till en stark statskassa och bibehållen välfärd.

nettoexport