På vilka grunder fattas egentligen politiska beslut? I senaste numret av Skogsmagasinet, som just nu är på väg ut i brevlådorna, reflekterar jag över hur förslaget om en ny skogsvårdsförordning togs fram i miljömålsberedningens strategi för en långsiktig hållbar markanvändning. Vad bör regeringen tänka på innan man gör allvar av sina planer på en översyn av skogsvårdslagstiftningen? Och varför är det viktigt att vi värnar vår svenska skogsbruksmodell som bygger på frihet under ansvar.

Jag påpekar även att det finns en politisk samsyn om att Sverige bör utveckla ett nationellt skogsprogram, men att det är viktigt att det inte utvecklas parallella spår. Läs e-tidningen här; Skogspolitik måste bygga på fakta.