Dramatiken inom svensk politik den senaste veckan är unik. Efter beskedet om att regeringens budget röstas ned, har partierna tävlat i att skylla på varandra. Ordkriget om vem som bär ansvaret för att vi nu går mot ett extra val i mars, tycks inte upphöra. Risken är uppenbar att vi får en valrörelse som domineras av fortsatt käbbel om vem som brustit i ansvar. En sådan valrörelse tror jag enbart kommer att gynna Sverigedemokraterna.

En mer framgångsrik väg att erhålla väljarnas stöd, är nog att börja samtala med varandra och att framhålla sina egna politiska förslag. Vilka partier tar chansen att lyfta fram skogen som resurs i omställningen till ett hållbart samhälle?

Globalt är klimatfrågan kanske vår tids största utmaning. Inser våra politiker vilken potential den svenska skogen har för att ställa om till ett biobaserat samhälle och mildra klimateffekterna? Allt som vi kan göra av olja kan vi tillverka av skog. Vi har alltså möjlighet att byta ut energikrävande fossila resurser mot förnybara fibrer från våra svenska skogar. Skogsindustrierna har tillsammans med forskningsinstitutet Innventia, tagit fram en inspirerande film som visar några exempel på skogens alla möjligheter. Har du inte sett filmen så rekommenderar jag att du ser den här.

Vem tar ansvar för att lyfta upp skogen på agendan inför förhandlingarna om ett globalt klimatavtal 2015? Oavsett vem som utses till regeringschef efter valet i mars, så hoppas jag att skogens potential beaktas tydligt i kommande regeringsförklaring.

På nationell nivå är återuppbyggnaden av landsbygden en viktig fråga. I senaste ledaren av Skogsmagasinet reflekterar Pär Lärkeryd över den snabba urbaniseringstakten och hur landsbygden står för bygget av Sverige, men där alltför lite av intäkterna från vattenkraften, gruvorna och skogen hamnar där resurserna utvinns. Lärkeryd lämnar ett tydligt förslag hur landsbygden kan stärkas.

I ett tidigare blogginlägg påpekade jag att regeringsförklaringen i oktober innehöll dubbla budskap när det gäller skogen. Nedan presenteras ett förslag till hur skogen skulle kunna beskrivas när en ny regeringsförklaring ska presenteras i månadsskiftet mars/april. Den är fri att använda, oavsett regeringsbildare.

Skogen är en resurs för Sverige, världen och den svenska landsbygden. Ett svenskt skogsprogram ska tas fram i bred samverkan för att befästa Sverige som en världsledande skogsnation, möta klimatutmaningen och ersätta dominansen av fossil energi med förnybara resurser. Genom forskning och innovationer utvecklar vi framtidens produkter och tjänster med skogsråvaran som bas. Skogsnäringens konkurrenskraft ska stärkas och exporten av skogsprodukter ska öka.

Bostadsbristen ska mötas med ett särskilt program för att öka byggandet av klimatsmarta trähus. Skogens alla värden ska beaktas ur såväl ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. Kunskapen och drivkrafterna hos landets skogsägare ska tas tillvara. Naturvårdsarbetet ska kännetecknas av dialog och samverkan, där ökade insatser för naturvårdande skötsel prioriteras.