I samband med IPCC specialrapport om klimat och markanvändning har frågan om hur skogen gör störst nytta för klimatet debatterats flitigt i media. I dagens nyheter publicerade professor Göran Englund mfl en debattartikel med rubriken ”Klimatnyttan med minskad skogsavverkning är enorm”, varpå en mängd repliker följde där andra synsätt lyftes fram av professorer och experter.

Repliker:

SLU-forskarna Peter Högberg och Tomas Lundmark:
”Skogsbruk bidrar till att vi uppnår klimatmålen”

Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson och Anders Wijkman:
”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”

Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio – Svenska bioenergiföreningen:
”Skogsavverkning är en förutsättning för hög klimatnytta”

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet:
”Ska förpackningar av papper ersättas av plast?”

Gunnar Wetterberg:
”Problemet med träden är att de är runda”

Slutreplik från Göran Englund, Stig-Olof Holm, Bengt-Gunnar Jonsson och David van der Spoel:
”Den svenska skogen gör störst klimatnytta om den står kvar”

Det är bra att skogen lyfts fram och debatteras ur olika synvinklar. Public service media har en skärskild viktig uppgift att balansera och belysa frågeställningar från olika vinklar och på ett opartiskt sätt.

TV och radio är kanaler som har goda möjligheter att lyfta fram olikheter i åsikter genom intervjuer med experter där lyssnaren får möjlighet att höra argument från flera håll och bilda sig sin egen uppfattning i frågan. Sedan finns det förstås helt andra perspektiv som också behöver belysas. Inte minst förutsättningar för industri, marknad, biologisk mångfald, incitament för skogsföretag och enskilda skogsägare m.m.

I veckan sände P4 Västerbotten en lång intervju med professor Göran Englund som förklarade sina ståndpunkter och slutsatser. Intervjun går att lyssna på här, klicka sedan på Nyheter och aktualiteter med Filippa och Martin.

Att kunniga professorer drar så olika slutsatser är förstås intressant. Men varför tog P4 Västerbotten inte tillfället i akt att bjuda in någon som även kunde ge ett annat perspektiv på frågan? Som lyssnare skulle jag föredra att höra argument från flera håll samtidigt i en debatt. Eller är det så att public service media redan tagit ställning i frågan?

Jag hoppas att det inte är så, utan att P4 Västerbotten även bjuder in personer som kan redogöra för andra perspektiv om varför en brukad skog med hög tillväxt ger störst klimatnytta över tid.