Idag var jag inbjuden till riksdagen för att delta i Miljö- och jordbruksutskottets offentliga utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö och svara på eventuella frågor från ledamöterna. Jag upplever att det var ett positivt initiativ av utskottet att bjuda in till en offentlig utfrågning och höra hur forskare, representanter för skogsnäringen, myndigheter och ideell naturvård ser på frågorna.

Min känsla efter utfrågningen är att det finns en samsyn om att vi behöver använda skogen klokt för att klara omställningen till ett hållbart samhälle och fasa ut det fossila till förmån för förnybara produkter.

Särskilt välkommet var naturskyddsföreningens besked;
– att vi är överens om att ca 30 procent av skogen är undantagen från skogsbruk
– att vi behöver tydliga spelregler för skogsägare
– att det är sorgligt att skogsägare som tvingas avstå skog för naturvårdsändamål inte får ersättning.

Naturskyddsföreningens besked utgör ett bra beslutsunderlag för riksdagsledamöterna hur skogspolitiken bör utformas för att bejaka skogsägarnas drivkrafter att bedriva ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt och samtidigt värna sociala och biologiska värden.