Socialdemokraterna presenterar idag en miljardsatsning för fler jobb med skogen som bas. Norra Skogsägarna välkomnar satsningen, men känner samtidigt oro för konsekvenserna av en eventuell lastbilsskatt.

Norra Skogsägarnas Vd, Pär Lärkeryd menar att det är glädjande att Socialdemokraterna ser brukande av skog som basen i byggandet av ett hållbart samhälle. Beskedet ligger i linje med aktuella forskningsresultat från Future Forests som visar att en brukad skog medför störst klimatnytta.

“Våra politiker måste samtidigt inse att skogen bara kan brukas om det finns förutsättningar för konkurrenskraftig verksamhet på landsbygden. Det man nu ger med ena handen riskerar man att dra bort med den andra genom förslaget om en skatt för transporter på landsbygden” säger Lärkeryd.

Beräkningar som Norra Skogsägarna gjort visar att förslaget om en kilometerskatt på 14 kr/mil för lastbilstransporter innebär ökade transportkostnader för skogsnäringen i Norrbotten och Västerbotten om minst 150 miljoner kronor årligen. Detta slår undan fötterna för de företag som utgör grunden för den gröna satsning som Socialdemokraterna nu presenterar.

Pär Lärkeryd avslutar artikeln med en uppmaning till Stefan Löfven att läsa hans ledare i senaste numret av Norra Skogsmagasinet om man vill finna vägar att utveckla landsbygden

Läs artikel i Öviks Allehanda

Länk till Norras pressmeddelande