Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och verksam inom Future Forests, har i samarbete med Norra skogsägarna inlett en studie om hur svenska privata skogsägare ser på skogens estetiska och upplevelsemässiga värden.

“Jag tror att det är viktigt för många, både skogsägare och de som besöker skogen, hur skogen ser ut och känns”, säger Anna Sténs.

Studien inleds med en enkät som skickas till medlemmar i Norra skogsägarna. Enkäten innehåller dessutom frågor om hur skogsägarna vårdar platser med estetiska och upplevelsemässiga värden.

“Det handlar ju om subjektiva upplevelser som det kan vara svårt att sätta ord på. Det blir spännande att se om vi får några svar. Jag hoppas det, eftersom vi vill veta mer om vilket intresse som finns för dessa värden, vilken status de har hos skogsägarna själva”, fortsätter Anna Sténs.

“För Norra Skogsägarna är det viktigt att känna till hur medlemmarna ser på estetiska och upplevelsemässiga värden i skogen. Vi kan få svar på om vi behöver anpassa vår rådgivning ännu mer än idag, inte minst i stadsnära områden”, säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra skogsägarna.

Resultaten från studien kommer att publiceras under år 2015. För den som önskar mer information, kontakta Anna Sténs.

Kontakt

Anna Sténs, anna.stens@historia.umu.se

 

Läs artikeln på Future Forests hemsida