Det är stora förändringar på gång i pappers- och massafabriken i Husum. I samband med att marknaden för papper minskar, har finska Metsä Board beslutat att ställa om produktionen och investerar nu 1,6 miljarder kronor i en kartongmaskin. Den nya kartongmaskinen ska stå klar under 2016 och kommer att kunna producera 700 000 ton kartongprodukter per år.

För Norra Skogsägarnas medlemmar som levererar hundratusentals kubikmeter massaved till Husumfabriken varje år, så det här är en väldigt viktig framtidsinvestering. Hör Anders Ek, platschef vid Metsä Board och Patrik Jonsson, marknadschef för cellulosafiber vid Norra, berätta mer om vad investeringen kommer att innebära.