Idag träffas programrådet för ett nationellt skogsprogram. De har en mycket viktig och angelägen uppgift att hitta former och organisation för ett så brett deltagande som möjligt och en effektiv förvaltning.

Jag hoppas regeringen skjuter till de resurser som behövs för att skapa ett handlingskraftigt skogsprogram. Gör man det finns goda möjligheter till nya arbetstillfällen och ett hållbart samhälle.

På Altingets debattsida skriver jag och Pär Lärkeryd hur skogsprogrammet måste verka för ett ansvarsfullt skogsbruk.
Läs debattartikeln här.