VALFRÅGA En höjning av transportskatten med 14 kronor milen kommer innebära att produktionen av förnybara bränslen bromsas in. Den kommer med all sannolikhet även innebära att många dyrbara jobb skulle försvinna från Västerbottens län. Det säger Norra Skogsägarna och Lycksele Transport.

Den förnybara bioenergin står för 33,6 procent av all energi som produceras i Sverige. Det kan jämföras med vatten- och vindkraft som tillsammans kommer upp i knappt hälften – 16,5 procent. Störst andel bioenergi kommer från skogen. Ökade transportkostnader på grenar och toppar (GROT) kommer att slå mot bioenergin.

Norrländsk skog har en jätteviktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och för att öka andelen bioenergi. Idag är det bara lönsamt att plocka ut GROT från vissa områden. Med en skatt på avstånd kommer GROT knappast att plockas ut ur skogen alls, säger” Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna.

Av GROT och stubbar tillverkas bland annat biodiesel från tallolja (HVO) som utgör en snabbt växande andel av Sveriges biobränslen. Enligt Energimyndigheten kommer 62 procent av all biodiesel från tall och potentialen är enorm. Enligt energiprofessorn Pål Börjesson kan skogen öka sitt bidrag till den totala bioenergin med nästan 400 procent.

“Skogsnäringen är på frammarsch här. Med en kilometerskatt försvagas skogsnäringens konkurrenskraft radikalt och det skulle innebära ett stort avbräck för biobränslen. Vi transporterar så mycket som möjligt via sjöfart och järnväg, men ofta är lastbil det enda alternativet”, säger Jonas Eriksson.

Totalt sett beräknas skogsnäringen i de fyra norrlandslänen få 150-200 miljoner kronor i ökade kostnader vid en skattehöjning. Det främsta skälet är de långa avstånden. Familjeföretaget Lycksele Transport AB har gått från en omsättning på 33 miljoner 2008 till ungefär 8 miljoner idag. Skälet är att branschen blivit tuffare.

“Hösten 2010 beslöt jag sälja en stor del av de lastbilar och den trafik vi hade till en kollega. Jag måste tänka på framtiden. Jag ser hur många stora industrier lägger ner. Det är svårt att få lönsamhe”t, säger Kent Ernerstedt, vd och ägare till Lycksele Transport AB.

En av Lycksele Transport AB:s största kunder är danskägda Danica Foods, tidigare Lapplands Sylt & Saft, i Lycksele. De tillverkar 7 000 ton lingon- och jordgubbssylt per år. Kent Ernerstedt har räknat ut att de transporterar 33 000 mil sylt per år på lastbil. En höjd transportskatt med 14 kronor skulle betyda en kostnadsökning på 462 000 kronor.

“Den kostnaden måste vi ta av kunden, annars försvinner hela min vinst. När jag förklarade det här för deras vd Jörgen Lindberg sa han att han aldrig skulle kunna presentera en sådan kostnadsökning för sina danska ägare. Så Danica Foods lär flytta och resultatet blir att 25 personer i Lycksele blir av med jobbet”.

Läs artikeln på Svenskt näringslivs hemsida