Landets fyra skogsägarföreningar driver tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan studiekampanjen Skogens Vatten. Syftet är att roa, lära och stimulera privata skogsägare till bättre hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Initiativet och finansieringen av kampanjen har gjorts av föreningarna tillsammans.
För egen del har det varit både lärorikt och inspirerande att få vara delaktig i processen med att ta fram boken och tillhörande kursmaterial. Arbetet utfördes målinriktat och i gott samförstånd mellan bokens författare och en referensgrupp, som utgjordes av representanter från skogsägarföreningarna. Därför är det extra kul att responsen bland skogsägare som deltagit i en studiecirkel eller i någon annan aktivitet på temat skogens vatten, har tagits emot så positivt.
Norra inledde under förra året ett gränslöst samarbete med Friskare Skogsvatten, ett projekt som drivs av länsstyrelsen Västerbotten. Tillsammans har en rad aktiviteteter arrangerats. Bland annat har det genomförts flera uppskattade skogskvällar med föreläsningar av Lennart Henrikson, en av författarna till boken. Under våren och försommaren har vi tillsammans arrangerat ett flertal exkursioner på temat Skogens vatten. Speciellt roligt är att länsstyrelsen i Västerbotten har deltagit i övningar inom hela Norras verksamhetsområde, såväl i Västernorrland som i Norrbotten. En annan spännande aktivitet var tre välbesökta pysseldagar för barn som arrangerades i juli.
Jag är väldigt imponerad över det engagemang och den drivkraft som finns bland de som arbetar i projektet Friskare Skogsvatten. Deras kalender rymmer väldigt mycket mer än aktiviteterna som arrangerats med Norra. Nu planeras för två fältträffar i Norrbotten där Lennart Henrikson medverkar. Övningarna sker16-september i Kalix och den 17-september i Piteå. Som skogsägare i dessa trakter rekommenderar jag att du anmäler ditt deltagande till länsstyrelsen senast fredag denna vecka (12/9). Låt dig inspireras du med.
Den här typen av samverkan mellan myndigheter och företag tror jag är nyttiga för alla parter. Tillsammans ökar förståelsen för varandras roller och ökad kunskap bidrar till ett större engagemang för frågorna. Det finns även många goda exempel på bra samarbete på naturvårdssidan. Men här upplever jag att det ofta blir väldigt polariserat, svart eller vitt. Bruka eller lämna orört. Självklart har myndigheterna sin tillsynsroll. Men min bestämda uppfattning är att samverkan mellan myndigheter, miljöorganisationer och andra intresseorganisationer kan utvecklas till nya nivåer. Jag är övertygad om att det gränslösa samarbetet för skogens vatten kommer att bära frukt.
Läs mer på hemsidan för Friskare Skogsvatten
Läs om samarbetet mellan Skogens vatten och Friskare skogsvatten i Norra Skogsmagasinet nr 1-2014