Vägtrafikskatten är en skatt på avstånd. Den drabbar skogsägare och mjölkbönder i Norrland hårt och måste stoppas. Det skriver Anders Fredriksson, vd Norrmejerier och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna i en gemensam debattartikel. Läs artikeln här.

Ja, vi får hoppas att våra politiker inte lägger krokben för de näringar som står för en hållbar livsmedelsproduktion och framtidens förnybara produkter.