Regeringen lämnade under söndagen ett välkommet besked. Med endast två dagar kvar tills vägslitageskattekommittén ska presentera sitt uppdrag, säger regeringen att de tar avstånd på planerna att införa en kilometerskatt enligt utredarens förslag.

Beskedet är resultatet av en aktiv opinionsbildning där det påvisats för regeringen att förslaget om att beskatta avstånd är ett landsbygdsfientligt förslag som skulle slå hårdast där avstånden är långa och alternativa transportmedel saknas.

Istället säger regeringen att man omgående ska inleda ett arbeta med att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageskatt. Detta ska ske inom regeringskansliet och ingen ny utredning ska tillsättas. Det är bra att utredningen om en vägskatt nu hamnar i papperskorgen. Men beskedet om att regeringen ska jobba vidare med ett reviderat förslag innebär att ovissheten kvarstår och vi lär inte ha hört det sista i denna fråga.

I ATL ger Pär Lärkeryd en eloge till regeringen som har lyssnat på branschen och näringens argument. Nu behövs en fortsatt dialog om hur smarta lösningar kan utformas.