En gigantisk investering i ett storskaligt bioraffinaderi kan bli verklighet i Örnsköldsvik. En fabrik som skulle kosta 15 miljarder kronor, producera 1,7 miljoner ton årligen och generera 5 000 jobb i regionen skriver Affärsliv.

Processum leder förstudien som ska pågå till årsskiftet 2018/2019 och som till hälften finansieras av länsstyrelsen i Västernorrland. Projektet är intressant och skulle på allvar realisera tankarna på en bioekonomi där fossila råvaror ersätts med förnybara produkter baserade på skogsråvara.

Några viktiga förutsättningar för att investeringen ska bli av är att säkerställa råvaruförsörjningen och att transporter kan ske till rimliga kostnader. Införandet av en skatt på avstånd kan bli ett verkligt hinder för planerna på ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Se intervjun med regeringens utredare Vilhelm Andersson hur en skatt på avstånd skulle slå mot Norrland.