Idag skickades underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram ut på remiss. Totalt finns 152 remissinstanser med på sändlistan som Näringsdepartementet har skickat remissen till.

Efter att ha läst igenom underlagsrapporterna är jag positivt överraskad över de strategiförslag som de fyra arbetsgrupperna har levererat. Med rätt prioriteringar och politiska beslut bedömer jag att det finns goda möjligheter att skogsprogrammet, som nu håller på att ta form, kan bidra till visionen om jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Ryggraden i skogsprogrammet bedömer jag vara underlagsrapporten från arbetsgrupp tre. ”Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export. Här finns det enbart positiva förslag, som exempelvis förslaget om ett samhällskontrakt för en växande bioekonomi.

Nu har remissinstanserna på sig till den 12-november att lämna yttranden till Näringsdepartementet. Av de 152 remissinstanserna är det bara nio kommuner som har fått remissen. Jag skulle vilja skicka en uppmaning till fler kommuner att lämna synpunkter på strategiförslagen. Skogsprogrammet kan innebära stora möjligheter för många kommuner. Ta chansen att påverka utformningen av Sveriges första nationella skogsprogram.