Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03) har i uppgift att föreslå hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. För sex år sedan skrev jag ett pressmeddelande om att en kilometerskatt på 14 kronor per mil hotar basindustrin. Som tur är har skatten ännu inte blivit verklighet. Men eftersom frågan fortfarande lever, var det naturligt att vara på plats när vägslitageskattekommittén i veckan bjöd in till en hearing för att presentera sina preliminära bedömningar och förslag till en tänkt lösning.

Med tanke på tidigare kostnadsnivåer, var det förstås med viss skepsis som jag äntrade konferenssalen på Rosenbad. När jag senare på eftermiddagen lämnade huvudstaden snurrade tankarna i huvudet. Även om jag hade stora farhågor innan, så kunde jag aldrig drömma om att utredningens övervägande kunde vara så illa som jag precis fått höra. Vad skulle kommitténs förslag innebära för skogsindustrin, landsbygden och i minskade arbetstillfällen? Finns det inte en gräns för vilka galenskaper man kan föreslå i en statlig utredning?

Vägslitageskattekommitténs förslag baseras på lastbilarnas vikt, antal axlar och euroklass. För ekipage > 50 ton innebär kommitténs förslag en skatt på 24 kronor per mil! Därtill ska kostnader för administration läggas till. Avgiften ska gälla på det allmänna vägnätet (statliga och kommunala vägar). Enbart kostnaden för att få systemet på plats beräknas till 1,5 miljarder kronor och den årliga driften för systemet beräknas uppgå till 500 miljoner kronor. Avgörande för att systemet ska fungera är att polisen får mer resurser konstaterar utredarna.

Jag törs inte ens tänka på konsekvenserna om förslaget blir verklighet.  Eftersom skatten inte ska gälla på enskilda vägar är det kanske dags för skogsnäringen att investera i ett eget vägsystem, anpassat för 120 tons lastbilar?

Nej, släng utredningen i papperskorgen när den presenteras den 9-december. Investera i vägar istället för vägskatt och tillåt längre och tyngre lastbilar.