Nu finns möjlighet för enskilda skogsägare att få ersättning genom ”nya kometprogrammet”. Om du har höga naturvärden på din fastighet kan du enkelt lämna in en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen.

Att försöksverksamheten med markägarinitiativ, som pågått i fem år och på fem platser i landet, nu utvidgas till hela landet tycker jag är väldigt positivt.

På naturvårdsverkets hemsida ”Steg på vägen till att skydda skog” finns länk till intresseanmälan och mer information om hur processen går till. Här finns även information om arealkrav och vilka typer av skyddsformer som är möjliga.

Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets pressmeddelande 3-november

*KOMET står för kompletterande metoder för skydd av värdefull natur

Slutredovisning av kometprogrammet 2010-2014